مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی plc
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • مباحث تابلو برق و طی دوره های مربوطه
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک IELTS و در حال سپری کردن دوره toefl
 • برنامه نویسی plc های فاتک و دلتا و زیمنس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها(codevision - bascom - keil)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان فنی و حرفه ای
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • bascom
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Keil MDK-ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی plc
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • مباحث تابلو برق و طی دوره های مربوطه
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک IELTS و در حال سپری کردن دوره toefl
 • برنامه نویسی plc های فاتک و دلتا و زیمنس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها(codevision - bascom - keil)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان فنی و حرفه ای
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com