مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت الکترو نیرو
  تولید کننده پمپ آب و پنکه سقفی

دانش تخصصی

 • تکنسین
  100% Complete
  عنوان مدرک: ندارد
دانش تخصصی
 • تکنسین
  100% Complete
  عنوان مدرک: ندارد
https://.com