مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کارشناسی طراحی وب
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناسی طراحی وب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com