مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندس کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شاهرود / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۵
  رسا سیستم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  نمایندگی بیمه ایران
  مسئول دفتر/ مسول صدور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com