مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش متالورژی /دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۵
  گروه کارشناسان ایران
  بازرس پوشش ورنگ
 • آبان ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  گروه مشاورین پارس
  مهندسی شیمی/ کنترل کیفیت رنگ

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  Nanocrystalline Ti–Ni–Cu shape memory alloys: Metallurgical, mechanical and thermal properties, Materials Letters, journal homepage: www.elsevier.com/locate/matlet -

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com