مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت
  گرایش تکنولوژی تحقیق و توسعه /دانشگاه آزاد واحد رودهن
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
  گرایش سیاست های تحقیق و توسعهچ /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 17
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 14

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۵
  نگین شرق
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ متصدی هماهنگی شعبات فروش با سازمان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  چاپ مقاله با نمایه isi در یکی از مجلات معتبر با عنوان تاثیر نوآوری بر عملکرد سازمان چاپ مقاله در سومین کنفرانس سالیانه مدیریت و اقصاد کسب و کار با عنوان "جایزه مدیریت فناوری به نفع نظام مدیریت تکنولوژی یا به ضرر ؟؟
 • 1394
  چاپ مقاله در یکی از مجلات معتبر با نمایه isi در سال 1394 عضو کمیته علمیه پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار spss
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزتر شبیه سازی netlogo
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com