مختصری از من

آگاهی از بازار خرده فروشی و ارزیابی محیط خرده فروشی . بودجه بندی و مدیریت هزینه ها .آگاهی کامل قوانین راه اندازی فروشگاه . رهبری تیم های کوچک و آموزش فروش به مشاورین .

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش مکانیک خودرو /دانشگاه آزاد شهر ری / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پوراطب
  مدیر فروشگاه

  توضیحات: مدیر فروشگاه سبز ایوروشه

 • اردیبهشت ۱۳۸۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  داروخانه
  داروسازی و بیو تک/ مدیر

  توضیحات: مدت فعالیت در داروخانه از نسخه پیچی تا مدیریت داروخانه طی 14 سال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com