مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر / معدل 14.76

پروژه ها

 • 1395
  طراحی قفل الکترونیکی با استفاده از avr

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com