مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1394
    کارشناسی برق
    گرایش مخابرات /دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com