مختصری از من

شماره شناسنامه و کد ملی: 5070071084
شماره بیمه:43445227

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مرمت آثار تاریخی
  گرایش مرمت /دانشگاه هنر اسلامی تبریز

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  میراث فرهنگی
  مرمتگر

  توضیحات: همکاری با پیمانکاری درحفاظت و مرمت نقش برجسته های کولفرح (خوزستان)

 • تیر ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۴
  میراث فرهنگی
  مرمتگر

  توضیحات: همکاری با پیمانکاری حفاظت و پاکسازی نقاشی های مسجد میدان بناب

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۴
  میراث فرهنگی
  مرمتگر

  توضیحات: همکاری با پیمانکاری در پروژه حفاظت ومرمت آرایه های معماری امامزاده عبدالله شوشتر(خوزستان)

 • آبان ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
  میراث فرهنگی
  مرمتگر

  توضیحات: همکاری با پیمانکاری حفاظت و مرمت دیوار نگاره های کاخ موزه سلیمانیه کرج

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ISDL1-2
  60% Complete
  عنوان مدرک: کامپیوتر
https://.com