مختصری از من

در حال حاضر دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد معماری میباشم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه کاشان / معدل 16

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد 2بعدی و 3بعدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • راینو و گرس هاپر
  100% Complete
  عنوان مدرک: اکادمی معماری
 • 3دی مکس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسکچاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • وی ری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com