مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
  گرایش چرخه سوخت /دانشگاه امیرکبیر / معدل 17.89
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پتروشیمی /دانشگاه آزاد شهرضا / معدل 16.42

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  انرژی زمین گرمایی و خورشیدی چیست ؟ و نگاهی به گذشته و آینده آن در ایران و جهان
 • 1395
  ساخت نانوفایبر به روش الکتروریسی برای جذب فلزات سنگین از محلول های آبی (پروژه ارشد)
 • 1395
  روش های آمایش فلزات سنگین از محلول های آّبی
 • 1394
  خواص مواد مورد استفاده در صنعت هسته ای و روش های فرآوری این مواد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری نانو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انرژی زمین گرمایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انرژی خورشیدی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • (office(word. power point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری نانو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انرژی زمین گرمایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انرژی خورشیدی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com