مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه آزاد واحد گچساران / معدل 15.85
 • 1380 تا 1383
  دیپلم ریاضی فیزیک
  گرایش ریاضی فیزیک / معدل 15.23

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پتروشیمی رازی
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی نت
 • اسفند ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۸۹
  شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
  برقکار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کنترل پروژه
 • نقشه کشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: HSE
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه
 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه
 • IMPACT
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار PM
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com