مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علامه رفیعی قزوین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پاراوان گستر شمال
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد

  توضیحات: حسابدار ارشد پیمان و حسابدار انبار و اموال در شرکت پاراوان با رتبه 1 ابنیه و 1 تاسیسات و 3 نفت و گاز و 5 راه
  همراهی در امور اضهارنامه ارزش افزوده و خرید فصلی و اضهارنامه عملکرد و اضهارنامه شخصی و املاک

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مهندسی رناپ
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد

  توضیحات: کارخانه رناپ زیر مجموعه شرکت پاراوان می باشد که به دلیل نداشتن حسابدار بنده و مدیر مالی تمامی امور حسابداری رناپ را از ساخت تا رسیدن به تولید انجام داده ایم
  نرم افزار سپیدار

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت دال گستر سهند ( پیمانکار صنایع فلزی ایران )
  مالی و حسابداری/ مدیر حسابداری

  توضیحات: این کار به صورت پاره وقت در سال 94 شروع شد و در تاریخ 95/5 کامل مستقر گردیدم.
  تمامی امور
  نرم افزار سپیدار سیستم

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت کاشانه بتونی مقاوم
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد

  توضیحات: انجام تمامی امور به جزء حقوق و دستمزد
  نرم افزار همکاران سیستم

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱
  قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء
  مالی و حسابداری/ حسابدار انبار و اموال

  توضیحات: حسابدار انبار و اموال قرارگاه
  نرم افزار همکاران سیستم

دانش تخصصی

 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری دارایی ثابت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خزانه داری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری دارایی ثابت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خزانه داری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com