مختصری از من

خوش برخورد - دارای روحیه کار تیمی- مهربان - وقت شناس - فعال و پرانرژی هستم

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد فوتونیک
  گرایش الکترونیک /دانشگاه دانشگاه تبریز / معدل 16
 • 0 تا 2017
  کارشناسی فیزیک
  گرایش حالت جامد /دانشگاه دانشگاه تبریز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مرکز تحقیقاتی
  کارشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس فیزیک و ریاضیات دبیرستان و فیزیک پایه دانشگاهی - مقالات مرتبط در زمینه الکترواپتیک
 • 1394
  ارائه در کنفرانس مهندسی فوتونیک

پروژه ها

 • 1395
  طراحی سلول های خورشیدی نسل جدید
  کارشناس
 • 1395
  طراحی و ساخت لیزر
  کارشناس
 • 1394
  کوانتوم دات LED
  مجری
 • لیزر پوست
  کارشناس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت ورزشی در زمینه والیبال و تنیس روی میز

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • لیزر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث نانو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سلول خورشیدی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ادوات اپتوالکترونیکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقاط کوانتمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سلول خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیبر نوری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مطالعات میان رشته ای
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حالت جامد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیزر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی اپتیکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار زیمکس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامسول
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • لیزر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث نانو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سلول خورشیدی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ادوات اپتوالکترونیکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقاط کوانتمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سلول خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیبر نوری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com