مختصری از من

من فرد با انگیزه وبا استعدادی هستم که که انگیزه ی من باعث شده در برخی کارها بر اطرافیانم جهت انجام بهتر کارها کمک کند وبیشتر علاقه ی من در حوزه توانمندی و افزایش کارایی وارتقای عملکرد افراد می باشد

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم انسانی
  گرایش تکنولوژی آموزشی /دانشگاه خوارزمی تهران / معدل 16

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  نوشتن وچاپ مقاله درباره برد هوشمند در مجله رشد تکنولوژی آموزشی کشور

افتخارات

 • 1395
  برنده جایزه وبلاگ نمونه در بسیج دانشجویی البرز

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کمک به ارتقای حوزه شغلی دوستان وهمکاران
 • داوطلب انجام کارهای سخت وبرون مرزی در حوزه کشورهای عربی
 • ورزشی کوهنوردی.شنا.
 • فرهنگی برگذاری مراسمات مذهبی وعلمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بردهوشمند-تولیدمحتوای الکترونیکی-مشاوره آموزشی- طراحی و برگذاری دوره های آموزشی- نیازسنجی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش وتولید محتوای الکترونیکی- بهسازی عملرکد کارکنان- طراحی دوره های کار آموزی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آفیس-تولید چندرسانه ای آتوپلیر- نرم افزار فلش-نرم افزار flipbook-مدیریت محتوای یادگیری lms-مهرات های اینترنت- نرم افزار چندرسانه ای و آزمون ساز کپتیویت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: و همچنین زبان عربی
دانش تخصصی
 • بردهوشمند-تولیدمحتوای الکترونیکی-مشاوره آموزشی- طراحی و برگذاری دوره های آموزشی- نیازسنجی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش وتولید محتوای الکترونیکی- بهسازی عملرکد کارکنان- طراحی دوره های کار آموزی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com