مختصری از من

طرح نظام (امریه) خود را به مدت 18 ماه در پالایشگاه فجر جم در واحد تعمیرات اساسی گذرانده ام. در دو دوره اورهال شرکت مربوطه حضور داشته که در دوره دوم (بهار و تابستان95) دارای مجوز امضاء پروانه کار سرد بوده ام.

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 16.73

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com