مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1382
  فوق دیپلم هنر
  گرایش گرافیک /دانشگاه آزاد تنکابن

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۶
  فولاد ساب کاران
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ مدیر روابط عمومی و تبلیغات

  توضیحات: آخرین شغل

افتخارات

 • 1390
  طراحى تابلوى بانک شهر - طراحى تندیس وب گاه هاى دولتى - طراحى تندیس چهلمین سالگرد بیمه
  مرکزى - طراحى و صفحه بندى کتاب هاى: فرصت هاى سرمایه گذارى و گردشگرى و کتاب راهنماى جامع
  صنایع غذایى - طرح جلد کتاب سازهاى بى آواز - طراحى و اجرا غرفه هاى نمایشگاهى در

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک: حوزه هنرى

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop - Adobe Illustrator - Adobe InDesign -Adobe Camera Raw - Corel Draw
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک: حوزه هنرى
https://.com