مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1396
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه آزاد واحد الکتروونیکی

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت داده پردازان آبشار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس امنیت اطلاعات

  توضیحات: پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در شرکت خدمات ارتباطی رایتل
  پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی
  تست نفوذ برنامه های کاربردی وب سازمان تامین اجتماعی
  تست نفوذ شبکه سازمان تامین اجتماعی
  پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بانک اقتصاد نوین
  تست نفوذ شبکه‌ بانک اقتصاد نوین
  تست نفوذ برنامه های کاربردی وب بانک اقتصاد نوین
  **از اعلام برخی از پروژه‌ها به دلیل الزامات قراردادی معذور هستم.

 • مهر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
  شرکت عصر پرواز
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس شبکه

  توضیحات: راه اندازی شبکه
  نگهداری شبکه
  آموزش پرسنل در حوزه ی فناوری اطلاعات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  MCSA
 • 1392
  CEH
 • 1391
  CCNA
 • 1390
  CCNA

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  80% Complete
  عنوان مدرک: CEH
 • امنیت شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: ECSA
 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO27000)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Internal Audit 27001
 • تجهیزات سیسکو
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • مایکروسافت
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSA
 • 60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML & CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java Script
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • OWASP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امن‌ سازی منطبق بر چک لیست های CIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Acunetix WVS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Burp Suite
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kali Linux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Nessus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQLMap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Nmap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Guacamole
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HAProxy
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • IBM AppScan
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Net Sparker
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Snort
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  80% Complete
  عنوان مدرک: CEH
 • امنیت شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: ECSA
 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO27000)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Internal Audit 27001
 • تجهیزات سیسکو
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • مایکروسافت
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSA
 • 60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML & CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java Script
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • OWASP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امن‌ سازی منطبق بر چک لیست های CIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com