مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیوالکتریک /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت عمرانی سرای شهر.رضوان
  مهندسی عمران/ معماری/ رییس دفتر

دانش تخصصی

 • تجهیزات اتاق عمل
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی تهران
 • اصول بازرگانی تجهیزات پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی تهران

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Orcad
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجهیزات اتاق عمل
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی تهران
 • اصول بازرگانی تجهیزات پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی تهران
https://.com