مختصری از من

پیشینه شغلی

  • اسفند ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
    شرکت گز آنتیک
    بازاریابی و فروش/ مدیر فروش ، مدیر فروشگاه
https://.com