مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد آمار رياضي
  گرایش آمار رياضي /دانشگاه موسسه غيرانتفاعي انديشمند لاهيجان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com