مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور / معدل 15.99

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  پیشرو دیزل آسیا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس تحقیقات بازار

  توضیحات: همکاری به صورت کارآموز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • نقش ارزش های اخلاقی در بازاریابی عصبی،سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی،تیرماه 1396

افتخارات

 • 1395
  کسب رتبه 192 در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت(بازرگانی) سال 1396

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تجارت و بازرگانی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک: مقدمات تجارت بین الملل

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجارت و بازرگانی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک: مقدمات تجارت بین الملل
https://.com