مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1393
  کارشناسی علوم کامپوتر
  گرایش علوم کامپیوتر /دانشگاه سراسری قم

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ایمن سازان فرد
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبانی از سیستم های دفتر فنی
 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دپارتمان استور روشا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تکنسین مزکر کنترل
 • تیر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت لبنیه بنا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبانی از سیستمهای دفتر فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مطلب
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com