مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1393
    دکتری دامپزشکی
    گرایش دکتری حرفه ای /دانشگاه تبریز / معدل 15.02
https://.com