مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری
  گرایش منطقه ای /دانشگاه دانشگاه زنجان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مهندسین مشاور.کار در دبیرستان پروین اعتصامی
  کارورزی.معلم

  توضیحات: تهیه نقشه های طرح های هادی روستایی با استفاده از جی آی اس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  در حال گذراندن دوره پداگوژی
 • 1393
  تدریس در دبیرستان
 • 1392
  گذراندن دوره زبان در کانون زبان ملی ایران تا پایه advance 2که متاسفانه به دلیل پاره ای از مشکلات موفق به اتمام آن نشدم
 • 1389
  گذراندن دوره جی آی اس
 • 1389
  تهیه نقشه های طرح های هادی با استفاده از جی آی اس
 • 1386
  گذراندن دوره اتوکد مقدماتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com