مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه علاءالدوله سمنانی گرمسار

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی پیمانکاری مشاع صنعت
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی
 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  بیمه آسیا
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

دانش تخصصی

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
https://.com