مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد / معدل 16.5
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش جامدات /دانشگاه آزاد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت مهندسان منشور اقلیم سازه
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

  توضیحات: کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه - پروژه شهرک مسکونی چیتگر برج های G1- G2- G3- G4- B3

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۶
  شرکت راهسازی و ساختمان هنزا
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس دفتر فنی

  توضیحات: کارشناس دفتر فنی در پروژه مجتمع قضایی خانواده قوه قضائیه - متره و برآورد - گزارشات روزانه - رسیدگی به کمیسیون های خرید

 • شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت مهندسی عرش گلدیس
  مهندسی عمران معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: در این مدت به عنوان سرپرست کارگاه مسئول نظارت بر اجرای صحیح مطابق نقشه های مصوب و قرارداد با پیمانکاران جزء و تهیه گزارش روزانه و ارائه به مدیر پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نقشه خوانی و پیاده کردن نقشه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • متره و برآورد و صورت وضعیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدیریت ارزش حاصل شده EV
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه برنامه زمانبندی، تخصیص و تسطیح منابع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج scope از قرارداد، تهیه WBS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقشه خوانی و پیاده کردن نقشه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • متره و برآورد و صورت وضعیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدیریت ارزش حاصل شده EV
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه برنامه زمانبندی، تخصیص و تسطیح منابع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج scope از قرارداد، تهیه WBS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com