مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع-صنایع /دانشگاه ازاد صنایع واحد قزوین / معدل 14.77

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت طلای روبی
  ثبت اسناد و مسئول پیشبرد تبلیغات فروش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • گواهینامه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی CNC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گواهینامه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com