مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.89

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت پتروفرس
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس IT

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  تدریس ICDL

پروژه ها

 • 1395
  اجرای پروژه 5 واحدی شرکت آرتاکیش کام
  passive کار

  توضیحات: کابل کشی 5 واحد از ساختمان شرکت آرتا کیش و راه اندازی سرور

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MCSE 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSE
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EDIUS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCSE 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSE
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
https://.com