مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی تربیت بدنی
  گرایش تربیت بدنی /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بیز
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب
 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت کامپیوتری
  سخت افزار و شبکه/ کارمند اداری
 • مهر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۳
  تعاونی تندیس خانواده
  کارمند اداری و مربی
https://.com