مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی معماری
  گرایش صنعت /دانشگاه علمی کاربردی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری در حیطه طراحی و معماری
 • هنری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نقشه کشی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقشه کشی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com