مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه آزاد قزوین

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  شرکت اوگور آریا
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تعمیر نگهداری

  توضیحات: تعمیر و نگه داری مکانیکی ماشین آلات تولید و تاسیسات
  تعمیر قطعات مکانیکی
  انجام کارهای فنی متفرقه

 • فروردین ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۸۹
  شرکت کاشی الوند
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مکانیک صنعتی

  توضیحات: تعمیر و نگه داری مکانیکی ماشین آلات تولید شامل هیدرولیک پنوماتیک و مکانیک
  تعمیر قطعات معیوب مکانیکی
  نصب و جابجایی ماشین آلات و خطوط تولید

 • آبان ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۲
  کارگاه احمد نصری
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارگرفنی

  توضیحات: تعمیر و نگه داری ماشین آلات خطوط تولید

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روانکاری صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: اشنایی با روانکارهای صنعتی
 • PLC S7 300/400
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارور plc درجه دوم
دانش تخصصی
 • روانکاری صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: اشنایی با روانکارهای صنعتی
 • PLC S7 300/400
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارور plc درجه دوم
https://.com