مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  گرایش تجارت الکترونیک /دانشگاه تهران جنوب
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  گرایش علوم کامپیوتر /دانشگاه مازندران / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  طراحان بوعلی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پشتیبانی نرم افزار

دانش تخصصی

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: Sql server
 • Crystal Reports
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: Sql server
 • Crystal Reports
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com