مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه احرار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • برنامه نویسی
 • الکترونیک
 • کتاب
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی جاوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی اندروید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • vhdl
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نوییسی و کار با PIC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • OOP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Android Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • IntelliJ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eqlipse
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی جاوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی اندروید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • vhdl
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نوییسی و کار با PIC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • OOP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com