مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی حقوق
  گرایش قضایی /دانشگاه تهران جنوب / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  دفتر حقوقی
  حقوق/ کارآموز و مشاور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TTC
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com