مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسى صنايع غذايى
  /دانشگاه علوم و تحقيقات اسلامى

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  مركز مشاوره پوردستمالچي
  مشاور
 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آموزشگاه بعثت
  مشاور تحصيلي و مدير
 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه آموزشى راه دانش
  منابع انسانی و آموزش/ دبير
 • خرداد ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  موسسه آموزشى و درمانى آگاهانه
  مسئول دفتر/ مدير داخلى و مسئول دفتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدريس خصوصى دروس از دبستان تا دبيرستان به صورت حرفه اى

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com