مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی پزشکی
  گرایش بیهوشی /دانشگاه علوم پزشکی‌ساوه

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت دارویی
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی

دانش تخصصی

 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com