مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندس نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵
  تارادیس
  بازاریابی و فروش/ کارشتاس
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲
  باویر برشیا
  مسئول دفتر/ مسول دفتر
 • خرداد ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۷
  ایرانیان بیشرو
  بازاریابی و فروش/ کارشناس
 • فروردین ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۳
  شرکت کهشکان ایرانیان
  منابع انسانی و آموزش/ مسول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دوره مهارت فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک: همایش

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره مهارت فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک: همایش
https://.com