مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام / معدل 15.58

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه با عنوان ارائه مجدد صورتهای مالی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • 1394
  تالیف مقاله در کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و بانکداری با عنوان کیفیت حسابرسی(کنشها و واکنشها)
 • 1393
  تالیف مقاله در کنفرانس ملی پژوهش،استان ایلام و توسعه با عنوان نفت،گاز،پتروشیمی و توسعه(غنی اما فقیر!)

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری و حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری و حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com