مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی کاشان / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  نمایندگی شرکت سایپا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بیمه
 • بهمن ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  نمایندگی شرکت شاتل
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  40% Complete
  عنوان مدرک: +NETWORK

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  40% Complete
  عنوان مدرک: +NETWORK
https://.com