مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  جهاددانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر
  مهندسی برق/ کارشناس سخت افزار

  توضیحات: شرکت در پروژه فرستنده FM صدا وسیما.شرکت در پروژه تستر

پروژه ها

 • 1395
  طراحی SIGNAL GENERATOR
  طراح وسازنده

دانش تخصصی

 • دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک: میکرو خانواده80
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • PAGA, SDH systems, CCTV
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • FPGA
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک: میکرو خانواده80
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com