مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16
 • 1374 تا 1378
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بانک تجارت
  مالی و حسابداری/ معاون اداره بازرسی
 • تیر ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۵
  بانک تجارت
  مالی و حسابداری/ رییس دایره پیگیری شهرستان
 • شهریور ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۸۷
  بانک تجارت
  مالی و حسابداری/ کارشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  مقاله منتشره در مجله Mediterranean Journal of Social Sciences با موضوع : بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان March 2016 Special Issue
 • 1392
  مقاله منتشره در مجله Mediterranean Journal of Social Sciences با موضوع : بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان

پروژه ها

 • 1392
  بررسی پرونده های تخلفات کلان اقتصادی (محرمانه)
  معاون اداره بازرسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com