مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دکتری اصلاح نباتات
  /دانشگاه تهران / معدل 17
 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
  /دانشگاه تهران / معدل 17.6
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی زراعت واصلاح نباتات
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه بوعلی سینا / معدل 18.13

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس عملیات سیتوژنتیک گیاهی
 • 1394
  تدریس عملیات ریزازیادی و کشت بافت برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

پروژه ها

 • 1395
  تولید پروتیین گریفیتسین در ریشه های مویین
  دبیر هسته

افتخارات

 • 1394
  رتبه یک المپیاد دانشجویی کشور
 • 1393
  رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد
 • 1393
  کسب رتبه یک المپیاد دانشجویی کشور

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کشت بافت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیتوژنتیک گیاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار spss
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار sas
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کشت بافت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیتوژنتیک گیاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com