مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی تبریز / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت اتحاد الکتریک آذر
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: سال 94 نیز در شرکت آذر لبن پرشین در رسته حسابداری مشغول بکار بودم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم کامپیوتر
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم کامپیوتر
https://.com