مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه تهران شرق / معدل 16.01
 • 1386 تا 1389
  فوق دیپلم معماری
  گرایش معماری /دانشگاه سما ورامین / معدل 12.02

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی اجتماعی
 • ورزش های گروهی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی
 • Vray 3ds max
  40% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  40% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی
دانش تخصصی
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی
 • Vray 3ds max
  40% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی
https://.com