مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
  گرایش بیومکانیک /دانشگاه تهران / معدل 16.04

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  فستو پنیوماتیک
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارآموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروفلوئیدیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار متلب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروفلوئیدیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com