مختصری از من

بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم.
چند ویژگی بارز من که میتواند در پیشبرد اهداف شما موثر باشد شامل موارد زیر میباشد :
تعهد و انگیزه خدمت
حل مسئله و تصمیم گیری
خلاقیت و نوآوری
خود مدیریتی
مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
مسئولیت پذیری و پاسخگویی

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه شهریار

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانش گستر کوه نور - سایت طرفداری - فروشگاه لباس بونیتا
  بازاریابی و فروش/ بازاریابی و فروش/ مسئول تبلیغات - خبرنگار - فروشنده و بازاریاب

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به کار در بخش تشریفات ، تحلیل فوتبال و کارهای کامپیوتری.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com