مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی آمار
  /دانشگاه بیرجند

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  گروه تولیدی عالیس
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مسئول واحد اطلاعات و آمار

  توضیحات: راه اندازی واحد اطلاعات و آمار منطقه دو کشوری (بر اساس تقسیم بندی شرکت)

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره پیشرفته SPSS سازمان فنی و حرفه ای
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • حسابداری مالی عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com