مختصری از من

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت بازرگانی ستاره آبی تجارت
  مهندسی برق/ کارشناس فنی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به انجام کار گروهی و پروژه های صنعتی
 • سنگنوردی و کوهنوردی
 • مطالعه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • PLC logo
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
 • برنامه نویسی PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC S7 300400
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
 • WinCC
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
 • WinCC Flexible
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر AVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • step7
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com